Praktische info

DAGINDELING

8.20 iedereen aanwezig

8.25 In de rij staan en naar klas

08.30 - 10.10 Lesuur 1 en 2

10.10 - 10.25 Speeltijd (op woensdag 10.10 tot 10.20)

10.25 - 12.05 Lesuur 3 en 4 (op woensdag tot 10.20 tot 12.00)

12.05 - 13.10 Middagpauze

13.10 - 14.50 Lesuur 5 en 6

14.50 - 15.05 Speeltijd

15.05 - 16.45 Lesuur 7 en 8

17.00 - 18.20 Avondstudie

 

STUDIE

In het Sint-Aloysiuscollege kan je elke schooldag studie volgen. 

De leerlingen kunnen op vrijwillige basis inschrijven voor studie. Voor de leerlingen van het eerste jaar is de avondstudie op maandag, dinsdag en donderdag echter verplicht. Op die manier proberen we de eerste te begeleiden in het leren studeren. Tijdens het groene uurtje zitten ze daarvoor in de studie onder begeleiding van de opvoeder voor het eerste jaar. Die kijkt toe op de inzet van de leerlingen enhelpt hen waar nodig. Leerlingen met een engagement in een sportclub, muziekschool, ... kunnen vrijstelling van de studie krijgen.

Tijdens de wintermaanden geldt er een aangepast regeling. Wie verder dan 3 km van de school woont en naar school fietst, hoeft tijdens de donkere maanden niet in de studie te blijven. De leerlingen kunnen kiezen om in de studie te blijven tot 17.30u., 17.50u., 18.10u. of 18.20. Deze uren zijn gekozen in functie van de busverbindingen.

BOEKEN AANKOPEN

Onze school levert bijzondere inspanningen om de hand- en werkboeken die de leerlingen nodig hebben, te bestellen en te verdelen. Zelf hoeven de leerlingen niet zoveel te doen. Alle schoolboeken worden door de school zelf aangekocht. Dat bespaart flink wat heen-en-weergeloop naar de boekenwinkel.
De handboeken die de leerlingen slechts één jaar nodig hebben, kunnen ze op school huren. De handboeken die verscheidene jaren gebruikt worden en alle werkboeken moeten ze aankopen. Voor de andere schoolbenodigdheden wacht je best de richtlijnen van de leerkrachten af.
De laatste week van augustus worden de leerlingen uitgenodigd om hun boekenpakket af te halen. Op dat ogenblik hoeft er nog niets betaald te worden. Omdat wij rekening houden met de vele andere kosten van de maand september, werken we met uitgestelde betaling voor het boekenpakket. Pas eind oktober vragen we dat het boekenpakket via de schoolrekening wordt betaald.

HET DIGITALE COLLEGE

We hebben een uitgebreid en up to date computerpark. Alle klassen zijn multimediaal uitgerust en er is internetconnectie om ook de lessen up to date te kunnen geven.

Gratis Microsoft Office 2016
De leerlingen krijgen allemaal een e-mailadres van de school dat ze nodig hebben om aan te melden op hun Office 365 omgeving.
Aan deze gratis account is er ook het gratis downloadrecht van Office Pro Plus 2016 (Word, Excel, PowerPoint...) gekoppeld. (Winkelwaarde ongeveer €100) Koop dus geen Office bij de aanschaf van een nieuwe PC, laptop, tablet of smartphone. Met je login kun je dit gratis op 5 vaste en 5 mobiele toestellen installeren. De installatie is ook geschikt voor Android en Apple toestellen (iPhone, iPad...).

Smartschool en Office 365 als leerplatform
Anno 2016 is het heel normaal dat er naast papier ook heel wat leerstof, oefeningen, remediëringen, lesmateriaal... digitaal ter beschikking is. We doen dit hoofdzakelijk via het leerplatform SmartSchool maar ook via Office 365 waar Sharing, Collaborating en Following de essentie zijn. In de huidige professionele omgevingen, hoge scholen en universiteiten zijn dit ook de kernwoorden. Onze leerlingen worden dan ook hier voldoende voorbereid op later.

MyRo (puntenboek)
Ouders en leerlingen kunnen via het online logboek, resultaten van taken, toetsen en andere evaluaties opvolgen. Iedere maandagochtend ontvangen alle hieraan gekoppelde emailadressen en bericht met die resultaten. Zo ben je steeds mee en sta je niet voor onverwachte verrassingen.
Tijdens de eerste oudercontactavond (september) wordt iedereen op goede weg geholpen met deze digitale diensten.

Meer info kun je altijd krijgen bij de ICT-coördinatoren Pieter Senaeve en Kris Vande Moortel.