Gezondheidsbeleid

Aandacht voor een gezonde levenswijze en een harmonische zelfontplooiing is één van de tien pijlers van het opvoedingsproject van onze school. De werkgroep die het gezondheidsbeleid gestalte geeft, streeft dan ook onophoudelijk naar zo groot moglijk welbevinden bij de leerlingen op fysiek, mentaal en socio-emotioneel vlak. Uiteraard komen de klassieke gezondheidstehma's zoals voeding, bewegiging en hygiëne aan bod, maar ons gezondheidsbeleid richt zich oop op alles wat met veiligheid, verkeer, relaties en seksualiteit, stress en emoties te maken heeft. Omdat een gezonde levenswijze heel belangrijk is, krijgt de dynamisch werkgroep de volle steun van de Ouderraad.
Een greep uit de vele realisaties:

  • Voordracht middelengebruik
  • Getuigenis van een verkeersslachtoffer
  • Gezond en gevarieerd aanbod in ons schoolrestaurant
  • Rookvrije klassen