Olympiades en wedstrijden

Niet alleen op sportief vlak nemen we deel aan interscolaire competities. We schrijven ons ook elk jaar in voor tal van wedstrijden en olympiades van verschilllende theoretische vakken. Opdat onze school geen eiland zou worden, is het goed dat we af en toe eens over het muurtje kijken en dat onze leerlingen de kans krijgen om zich te meten met leerlingen van andere scholen. Van alle wedstrijden en olympiades neemt de school het inschrijvingsgeld en de eventuele verplaatsingskosten voor haar rekening.
Via de leerkrachten wiskunde krijgen de leerlingen van de eerste graad de gelegenheid deel te nemen aan de Kangoeroewedstrijd. Dit is een reken-, en puzzelwedstrijd voor leerlingen tot 14 jaar. Voor de leerlingen van de tweede graad staan de Junior Wiskunde Olymiade en Olyfran, de olympiade Frans op het menu. De leerlingen van de derde graad kunnen deelnemen aan de Wiskunde Olympiade, een wetenschappelijke olympiade (fyica, biologie of chemie) en Olyfran. Voor de taalvakken staan er ook geregeld spreek- en schrijfwedstrijden op het programma. Een jaarlijkse traditie is hier de Junior Journalist Wedstrijd van het Davidsfonds.
Het doet ons deugd dat er wel elk jaar enkele van onze leerlingen hoge ogen gooien bij die wedstrijden of zelfs tot de laureaten behoren. Dat is zonder meer een bevestiging van het hoge studiepeil op het Sint-Aloysiuscollege en een hart onder de riem voor de leerkrachten die elke dag het beste van zichzelf geven.