Graden

Na het tweede jaar moet je een keuze maken. Op onze school kun je kiezen uit Economie, Humane Wetenschappen, Latijn en Wetenschappen.

Met de leerweg wordt het aantal uren wiskunde per week bedoeld. In leerweg 5 verwachten we dat de leerlingen wiskunde zelfstandiger kunnen verwerken. Ze maken er ook meer syntheseopdrachten. Dit is een goede voorbereiding op richtingen met 6 of 8 uur wiskunde in de derde graad. In leerweg 4 maken we de oefeningen meer geleid en worden er weinig syntheseoefeningen gemaakt. Dit is een voorbereiding op de richtingen met 3 uur wiskunde (4 uur kan mits inzet) in de derde graad. In alle richtingen met leerweg 5 hebben we op onze school gekozen voor 2 uur fysica. Zo is de aansluiting op een richting met wetenschappen in de derde graad gemakkelijker. Als voorbereiding op het semestersysteem in de derde graad, heb je in het tweede trimester van het 3de en 4de jaar voor informatica, godsdienst, aardrijkskunde en Duits geen examen.