Graden

Na het vierde jaar moet je opnieuw een keuze maken. Op onze school kun je kiezen uit 8 richtingen die verderbouwen op de richtingen uit de tweede graad.

Economie-Moderne Talen Economie-Wiskunde Humane Wetenschappen Latijn-Moderne Talen Latijn-Wetenschappen Latijn-Wiskunde Wetenschappen-Wiskunde (leerweg 6 of 8) Moderne Talen-Wetenschappen Deze richtingen bouwen logisch voort op de studierichtingen van de tweede graad. Elke studierichting, behalve Humane Wetenschappen bestaat uit twee vakdomeinen die evenwaardig zijn. De derde graad blijft een algemene vorming aanbieden als basis voor verdere studies. Het is een soepele en veelzijdige vorming zodat je later nog vele wegen uit kunt. De verschillende studierichtingen sluiten wel aan bij je belangstelling, maar er zijn nog heel wat gemeenschappelijke uren. In deze graad is er een groei naar zelfstandigheid. Je moet in staat zijn zelf informatie te verzamelen en te verwerken. Je moet presentaties kunnen maken en in groep leren werken. Het is van groot belang je mogelijkheden en beperkingen te leren kennen om op het einde van het zesde jaar tot een juiste keuze van hogere studies te komen. In alle richtingen van de derde graad wordt met een semestersysteem gewerkt. Dit betekent dat je met Pasen enkel examens hebt van de hoofdvakken. Op die manier word je voorbereid op het hoger onderwijs en leer je grotere pakken leerstof verwerken.