Sterk in begeleiding

Onze moderne samenleving is veeleisend en vraagt elk jaar meer en meer van onze jongeren. Aan al die verwachtingen wil het college zo veel mogelijk tegemoet komen met een waaier van interessante studierichtingen. Het zinvol verwerken van leerstof staat nog altijd centraal, maar ook zelfstandigheid en het ontwikkelen van een kritische geest met belangstelling voor o.a. cultuur, muziek, sport, sociale vaardigheden… nemen een belangrijke plaats in. Daarom maken we tijdens en na de lessen voldoende tijd vrij om naar onze vijfhonderd leerlingen te luisteren, ook als het eens wat moeilijker gaat. Zo willen we hen, samen met de ouders, intensief begeleiden in hun groei naar zelfstandigheid. Het Sint-Aloysiuscollege, een school met een hart voor élke leerling. Dat willen we graag waarmaken, elke dag opnieuw!

Voor jou zetten we onze deuren graag open

De overstap van het zesde leerjaar naar het eerste jaar secundair is voor veel leerlingen een grote stap waar ze waarschijnlijk al lang naar hebben uitgekeken. Meestal vol verwachting, soms met een klein hartje arriveren ze begin september aan de schoolpoort. Speciaal voor onze eerstejaars voorziet het college tal van initiatieven om hen zo snel mogelijk een vertrouwd gevoel te geven op onze school. De eerste schooldag is traditioneel een onthaaldag voor alle eerstejaars. Op deze dag vallen alle lessen weg en nemen de klassenleraren ruim de tijd om hun leerlingen wegwijs te maken in het college. Zo brengen ze een bezoek aan enkele vaklokalen, de lerarenkamer, het secretariaat, het rotariaat, de leerlingenbegeleiding… en worden ze op de hoogte gebracht van de belangrijkste afspraken op school, de studie en het schoolreglement. In de namiddag zorgen de peters en meters van onze eerstejaars voor een kennismakingsspel. Peters en meters zijn leerlingen uit het vijfde en zesde jaar met een groot hart voor onze nieuwe leerlingen. Nadat ze een opleiding gevolgd hebben, krijgen ze bij het begin van het nieuwe schooljaar de eerstejaars onder hun hoede. Tijdens het kennismakingsspel gaan de leerlingen op zoek naar hun peter of meter. Het hele jaar door organiseren de peters en meters activiteiten zoals schaatsen of bowlen. Door dit project maken we de drempel naar de leerlingenbegeleiding zo klein mogelijk. Leerlingen vertellen sneller iets aan elkaar, ze zien elkaar ook meer en vertrouwen elkaar sneller. Zo creëren we op school een sfeer van zorgen voor elkaar. De klassenleraar speelt een belangrijke rol in het schoolleven van de nieuwe leerlingen. Voor het eerst worden ze geconfronteerd met verschillende vakleerkrachten. De vertrouwde meester of juf uit het lager vallen dus weg. De klassenleraar neemt tijd om naar zijn leerlingen te luisteren als het wat moeilijker gaat, studietips te geven of pestgedrag aan te pakken. Zo vormt hij een belangrijk aanspreekpunt voor leerlingen die met een probleem zitten. De klassenleraar staat ook de ouders te woord tijdens het oudercontact. In ‘een school met een hart’ staat leerlingenbegeleiding centraal. Er is een leerlingenbegeleidster beschikbaar voor leerlingen die het wat moeilijker hebben en voor de leerlingen uit het eerste jaar is er ook het ‘groene uurtje’. Tijdens dit uur kunnen de leerlingen o.a. de leerlingenbegeleidster spreken. Er is ook gelegenheid om te studeren of inhaalles of studiebegeleiding te volgen.
In het college wordt er ook verwacht dat leerlingen een flinke hoeveelheid leerstof kunnen verwerken en dat is voor nieuwe leerlingen niet altijd even vanzelfsprekend. Daarom voorziet de school heel wat mogelijkheden om een gezonde studiehouding aan te leren. Zo is er elke dag ‘verplichte’ studie voorzien onder toezicht van een studiebegeleider. Ook de klassenleraar en de vakleerkrachten besteden tijdens hun lessen regelmatig aandacht aan ‘leren leren’. De leerlingen kunnen de leerkrachten ook altijd aanspreken voor tips. Voor ouders en leerlingen wordt elk jaar een spreker uitgenodigd en ontvangen ze een brochure met heel wat studietips. Ook tijdens de lessen leefsleutels wordt gewerkt aan een goede studiemethode.

Een extra duwtje in de goede richting

Er wordt heel wat aandacht besteed aan leerlingen met dyslexie, dyscalculie, ASS… Deze leerlingen krijgen in het college een extra duwtje in de goede richting. Voor dyslexie- en dyscalculieleerlingen worden speciale maatregelen voorzien tijdens de lessen. Dyslexieleerlingen kunnen hun examens maken in het OLC (openleercentrum) met het programma Kurzweil. Naast inhaallessen voor Frans, Nederlands en wiskunde kunnen leerlingen die blijvende studieproblemen hebben wekelijks terecht bij de studiecoördinator voor studiebegeleiding en huistaakklas. Bij ernstige studie- of socio-emotionele problemen kunnen de leerlingen in samenspraak met de ouders, de leraren en de leerlingenbegeleiding naar het CLB worden doorverwezen.

Groeien naar zelfstandigheid

Het college werkt graag aan een groeiende zelfstandigheid van de leerlingen. Ze krijgen dan ook heel wat inspraak in het dagelijkse schoolleven. Zo is er het project ‘Leerlingen met meningen’, waar leerlingen uit alle graden met enkele leerkrachten en de directie kunnen overleggen. In het OLC kunnen leerlingen zelfstandig heel wat leermiddelen (internet, encyclopedieën, tijdschriften) raadplegen en werken aan taken en opdrachten. De Leerlingenraad is dan weer verantwoordelijk voor een gevarieerd aanbod aan sport en cultuur. Ze baten ook het winkeltje met Oxfam-producten uit en organiseren in samenspraak met de directie heel wat activiteiten. De Klassenraad van de zesdes organiseert ook heel wat activiteiten zoals het schoolbal, het sinterklaasfeest, de 100-dagen en de Londonparty. Zo krijgen onze leerlingen gaandeweg meer verantwoordelijkheid en kunnen ze groeien naar zelfstandige jongvolwassenen die klaar zijn voor hun eerste stappen aan de universiteit of in het hoger onderwijs.