Studieaanbod

2e Graad - Economie

Economie is voor leerlingen die interesse hebben voor:

 • algemene economie
 • bedrijfseconomie
 • boekhouden
 • de politieke en economische actualiteit
Lees meer...

2e Graad - Latijn

Latijn is voor leerlingen:

 • die in de eerste graad Latijn gevolgd hebben
 • met een flinke studie-inzet
 • met voldoende belangstelling en aanleg voor talen
Lees meer...

3e Graad - Economie

Economie is voor leerlingen die interesse hebben voor

 • algemene economie
 • bedrijfseconomie
 • boekhouden
 • de politieke en economische actualiteit

3e Graad - Humane Wetenschappen

Humane Wetenschappen is voor leerlingen die

 • creatief kunnen denken en werken
 • ruime interesse voor cultuur, mens en maatschappij hebben
 • in staat zijn zelfstandig te werken
 • in staat zijn om in groep te werken
Lees meer...

3e Graad - Moderne Talen

Voor leerlingen die interesse hebben voor:

 • taalbeschouwing
 • communicatieve, creatieve en talige competenties
 • culturele competenties

3e Graad - Wetenschappen

Voor leerlingen die:

 • probleemoplossend kunnen werken: geziene basisprincipees en -theorieën kunnen toepassen
 • interesse hebben voor techniek en wetenschappen in het dagelijkse leven

3e Graad - Wiskunde

Voor leerlingen die:

 • interesse hebben voor wiskundige problemen en argumenten
 • interesse hebben voor het uitvoeren van wiskundige technieken
 • een attitude van nauwkeurigheid hebben

 

3e Graad Latijn

De leerlingen moeten:

 • bereid zijn om de basisleerstof Latijn voortdurend op peil te houden
 • bereid zijn om dieper op een tekst in te gaan via analyse en synthese
 • een ruime, open, intellectuele en culturele nieuwsgierigheid tonen