Studieaanbod

Hoe zou het zijn om een vak in een andere taal te krijgen?

CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning, wat zoveel betekent als een vak in een andere taal krijgen.

Op onze school hebben we gekozen voor het Engels vanaf de tweede graad. Dit past binnen onze internationaliseringvisie en bereidt de leerlingen voor op het volgen van verdere studies.

We starten met CLIL in het derde jaar, zodat de leerlingen die kiezen voor de richtingen:

Economie (5u. wiskunde), Latijn (5u. wiskunde) en Wetenschappen het vak wiskunde in het Engels of het Nederlands kunnen volgen.

Economie (4u. wiskunde), Humane Wetenschappen en Latijn (4u. wiskunde) de vakken godsdienst en geschiedenis in het Engels of het Nederlands kunnen volgen.

We willen de leerlingen hierin ondersteunen, want in de lessen is er zowel aandacht voor het vakinhoudelijke als voor de taal. De cursus blijft wel nog beschikbaar in het Nederlands, aangezien de inhoud van het vak hetzelfde is, of je die nu in het Nederlands of het Engels volgt. We verwachten van de leerlingen dat ze een inspanning doen om zoveel mogelijk het Engels te gebruiken.

De toetsen en examens worden in het Engels opgesteld, maar in het derde jaar is het de keuze van de leerlijng of hij/zij in het Nederlands of Engels antwoordt.

We beogen hiermee dat de leerlingen het Engels vlotter zullen kunnen gebruiken in verschillende situaties en dat ze goed zullen voorbereid zijn op hogere studies.